AGRICONTROL

System suszenia siana można obsługiwać za pomocą standardowego układu AGRIMAT AGRIFRIGOR ™. AGRICONTROL Siemens S7 może być nadzorowany i indywidualnie kontrolować wszystkie operacje przełączania, a ekran wyświetla aktualny stan systemu. Jest to szczególnie przydatne, gdy obecnych jest więcej pudełek do suszenia. Dzięki temu operator zawsze ma wszystko na oku. Można zrealizować nawet zdalną transmisję danych przez modem.